Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

pannaniczyja

June 15 2017

pannaniczyja
0651 c9e4 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viaagatojaa agatojaa
pannaniczyja
Reposted fromlifeless lifeless viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
4553 0236 500
pannaniczyja
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
pannaniczyja
2237 0266
pannaniczyja
pannaniczyja
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
0089 080c 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
2565 9074
Reposted fromlostness lostness viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
4388 32a3
Reposted fromsilentghost silentghost viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
Nigdy nie jesteśmy bardziej samotni, niż leżąc w łóżku z naszymi tajemnicami i wewnętrznym głosem, którym żegnamy lub przeklinamy mijający dzień.
— Jonathan Carroll - Białe jabłka
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
5508 865a
Reposted fromoutline outline viafoods foods
pannaniczyja
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów.  
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
pannaniczyja
Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze.
— R. Damian Castor
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
pannaniczyja
2901 aad5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
pannaniczyja
1217 6f4d 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
pannaniczyja
1002 fbcf
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl