Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2018

pannaniczyja
Czy już nie ma nikogo, z kim można porozmawiać o filmie, muzyce, czy sztuce? Ludzie żyją bez pasji i nie wiedzą co robić w życiu. Jakaś jebana wegetacja.
Reposted fromkrn krn viacytaty cytaty
pannaniczyja
Mylą się Ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale.
— Khalil Gibran
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
pannaniczyja
Rozmawiając z ludźmi nie przystępuj od razu do kwestii, w której się różnicie. Zacznij od podkreślenia – i rób to cały czas – spraw, w których się zgadzacie.
— Dale Carnegie
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

May 02 2018

pannaniczyja

Kobiety chętnie rzucają sie na szyję meżczyznom, z wyjątkiem tych, którzy przed nimi klęczą

— Lidia Jasińska
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
pannaniczyja
Normalność to iluzja. To, co jest normalne dla pająka ... jest chaosem dla muchy.
— Morticia Addams
Reposted fromperfectsense perfectsense viacytaty cytaty
pannaniczyja
- ja naprawdę jestem tą dziewczyną, która wychodzi w deszczowe popołudnie i tańczy w kałużach. ja łapię promienie słońca jak nową parę butów.  ty nie rozumiesz.  nie czuję się wyjątkowa. jeszcze jest nas dużo.  bez tipsów. sztucznych rzęs.  - bez sensu.
— jeszcze jest nas dużo
Reposted fromniezdara niezdara viacytaty cytaty
pannaniczyja
Kiedy osiągasz pewien wiek, zauważasz jak szybko skończyło się dzieciństwo, jak szybko zaczęła się dorosłość, jak szybko zmienia się liczba świeczek na torcie, widzisz jak rok za rokiem leci, czujesz niepewność, rok za rokiem leci.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

April 23 2018

pannaniczyja
3394 5d2c
Reposted fromEtnigos Etnigos vianuwanda nuwanda
pannaniczyja
6360 35a9 500
Reposted fromczarnybez czarnybez viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
7393 4de2
Reposted fromthebelljar thebelljar viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
A może prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy powoli godzisz się z myślą, że  jesteś gotowa zrezygnować z czegoś, o czym zawsze marzyłaś, bo on nie może Ci tego dać. I może chodzi o to, ile jest się w stanie poświęcić dla tej drugiej osoby. Jak bardzo można zmodyfikować swój światopogląd i cele. Może to jest wyznacznikiem prawdziwej miłości. Nie to, jak wiele zyskujemy będąc ze sobą - lecz to, czy potrafimy żyć ze stratą. Czy ktoś jest ważniejszy niż własna duma. Może to właśnie o to chodzi. 
— Cztery Wieki Później
pannaniczyja
- I co teraz zrobimy ? - zapytał.
Przytuliłam go.
- Cokolwiek. Byle razem.
— Sylvia June Day
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
5540 f054

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
anchordal:

… by sowil(d) on flickr.
Reposted fromthebelljar thebelljar viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
pannaniczyja
8434 3287
Reposted fromEtnigos Etnigos viaagatojaa agatojaa
pannaniczyja
Reposted fromshakeme shakeme viaphilomath philomath
pannaniczyja
0011 2ab1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl