Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2018

pannaniczyja
3516 7262 500
Reposted fromkrzysk krzysk vianotperfectgirl notperfectgirl
pannaniczyja
pannaniczyja
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
pannaniczyja
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
pannaniczyja
pannaniczyja
9643 b83e
Reposted fromnoone97 noone97 vianotperfectgirl notperfectgirl
pannaniczyja
1352 e199
pannaniczyja
rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.
pannaniczyja
8957 6e14
Reposted fromLarryGreenSky LarryGreenSky viacytaty cytaty

August 18 2018

pannaniczyja
Zwieść cię może ciągnący ulicami tłum, wódka w parku wypita albo zachód słońca, lecz pamiętaj: naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca.
— Michał Zabłocki
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
pannaniczyja
Nagle zerwał się na równe nogi, pociągnął mnie za sobą i objął. Odpłynęłam. Mogłabym tak już pozostać na zawsze.
— (...)
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viacytaty cytaty
pannaniczyja
Słowa mają ogromną moc. Nawet jeśli nie dbamy, co mówią inni, zawsze jest w naszym życiu ktoś, kto kilkoma słowami może nas uratować lub zniszczyć.
— Alison G. Bailey
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viacytaty cytaty
pannaniczyja
Prawdziwa miłość bywa tylko wtedy, gdy masz kogoś, z kim możesz przegadać całą noc, aż do białego rana.
— James Patterson
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
pannaniczyja
Wciąż czekam, aż znajdę faceta, który ma większe jaja ode mnie.
— Salma Hayek
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
pannaniczyja
Miłość która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.
— Pedro Calderón de la Barca
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
pannaniczyja
Tak Cię pochłania bycie sobą, że nie masz nawet pojęcia, jaka jesteś nadzwyczajna
— John Green - Gwiazd naszych wina
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
pannaniczyja
Za dużo wymagam od innych, za mało od siebie.
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
pannaniczyja
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
pannaniczyja
Samotność, jazz i kawa. Nie chce usłyszeć nawet szmeru otwierających się drzwi. Szlak by ich, szlak by to. W końcu teraz czuję się dobrze sama. Nie przeszkadzajcie mi. Nie budźcie we mnie mojego uzależnienia od bycia obok z kimś, od obecności, od poczucia bezpieczeństwa zależnego od kogoś. Zostawcie mnie. Zamknięte drzwi to wciąż za mało. Smród Waszego bycia niemile drażni komory serca i przeciska się przez szczeliny u progu pokoju. Jest Was za dużo. 
— yourtitile
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
pannaniczyja
Była silna,waleczna,odważna, niepokorna. Często uparta, nierzadko nieustępliwa. Zdecydowana indywidualista. Z zamiłowania pragmatyczka. Była. A później zjawił się On i już nic nie było takie jak dawniej...
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl