Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

pannaniczyja
3799 24ac 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
pannaniczyja
7028 51e6
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods

May 16 2017

pannaniczyja

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viabeliveinme beliveinme
pannaniczyja
8056 6e6e
Reposted fromcalifornia-love california-love viaagatojaa agatojaa
pannaniczyja

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
pannaniczyja
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love viataktopaz taktopaz
pannaniczyja
8502 7381
To co kochamy ulatuje jak para...
Reposted fromsmutna smutna viataktopaz taktopaz
pannaniczyja
7561 10c2 500
pannaniczyja
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viagdziejestola gdziejestola
8783 76c9
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
Reposted fromshakeme shakeme viamartiti martiti
pannaniczyja
3425 0146 500
Reposted fromkita kita viamartiti martiti
pannaniczyja
5043 d19b 500
Reposted fromtfu tfu viamartiti martiti
pannaniczyja
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamartiti martiti
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viamartiti martiti
0153 e942 500
Reposted fromarcreactored arcreactored viamartiti martiti
pannaniczyja
1932 bc23 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamartiti martiti
pannaniczyja
8992 4ec2 500
wrocławskie chodniki kryją tajemnice 
Reposted fromaskman askman viamartiti martiti
pannaniczyja
pannaniczyja
8132 60c8
Reposted fromcalifornia-love california-love viamartiti martiti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl