Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

5319 1db2
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viasatyra satyra
pannaniczyja
Reposted fromheima heima viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
6899 123a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
8842 3c70 500
Reposted fromerial erial viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
5576 b73a
Reposted fromlavendowy lavendowy viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
6386 c1d9
Reposted frommyname myname viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
9040 5b0a
Reposted frombatgirl batgirl viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
5800 0e38 500
Reposted fromdusix dusix viaswallowbirds swallowbirds
pannaniczyja

Bezbłędny komentarz a propos tego, jak nasz wygląd zmienia się w ciągu dnia: Wychodzę jak Audrey Hepburn - wracam jak Courtney Love? Problem milionów kobiet.
Reposted fromkyte kyte viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
3229 57f3
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
1511 8d3d
Reposted frommrautyna mrautyna viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
8828 8d30
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
Żeby przez to przejść, trzeba po prostu iść naprzód.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
pannaniczyja
6308 68db 500
Relacje międzyludzkie.
Reposted frompaatryk paatryk viasatyra satyra
pannaniczyja
7028 51e6
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
pannaniczyja
Dom budują ludzie, razem wspólnie, układając każdą cegłę dbają o niego, taki dom przetrwa.  Rozpada się ten zaniedbany. Gdzie wszyscy domownicy chodzą własnymi ścieżkami, kłócą się i niezgadzają, tam nie rozmawiają, tam się spierają. Dom zaniedbują. Chaos panuje. Taki dom nie przetrwa. Kiedy nikt nie buduje, gdy nikt nie próbuje. 
— A.S. Skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
pannaniczyja
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
pannaniczyja
0225 23b2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoods foods
pannaniczyja
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viajakubzulczyk jakubzulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl